Transport marfa periculoasa

ADR este o convenţie europeană despre transportul rutier al bunurilor periculoase (prescurtare ADR, de la Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR conţine prevederi speciale pentru circulaţia rutieră referitor la ambalare, siguranţa încărcăturii şi marcarea mărfii periculoase.

Prin mărfuri periculoase se înţeleg acele substanţe care prin natura lor fizico-chimică pot produce daune personale, mediului înconjurator, etc. Conform ADR, clasele de mărfuri periculoase sunt urmatoarele:

Ø  Clasa 1: substanţe şi obiecte explosive;

Ø  Clasa 2: gaze;

Ø  Clasa 3: lichide inflamabile;

Ø  Clasa 4.1: substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive şi substanţe explozive, desensibilizate solide;

Ø  Clasa 4.2: substanţe care se aprind spontan;

Ø  Clasa 4.3: substanţe care, la contactul cu apa degajă gaze inflamabile;

Ø  Clasa 5.1: substanţe comburante;

Ø  Clasa 5.2: peroxizi organici;

Ø  Clasa 6.1: substanţe toxice;

Ø  Clasa 6.2: substanţe infecţioase;

Ø  Clasa 7: substanţe radioactive;

Ø  Clasa 8: substanţe corosive;

Ø  Clasa 9: substanţe şi obiecte periculoase diverse.